hl1

Przedszkole z oddziałem integracyjnym im. Małego Księcia

we Wręczycy Wielkiej

ul. Sportowa 2d

42-130 Wręczyca Wielka

Tel: 781 995 155

Przedszkole jest czynne

6.00 – 16.30

Podstawa programowa jest realizowana podczas całego pobytu dziecka w przedszkolu.

Organem Prowadzącym jest Gmina Wręczyca Wielka

Organem Nadzoru Pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie

RODO 

Podstawa Programowa

REKRUTACJA 2019/2020

Rekrutacja 2019/2020

home01

„>