image
hl1

Przedszkole we Wręczycy Wielkiej otacza opieką dzieci zdrowe i niepełnosprawne oraz ich rodziny z terenu Gminy Wręczyca Wielka. Do placówki uczęszcza 195 dzieci, które bawią się i uczą w 8 oddziałach przedszkolnych (7 oddziałów znajduje się w budynku przedszkola, 1 oddział jest zamiejscowy: w Szkole Podstawowej w Grodzisku).

 

W przedszkolu pracuje 15 nauczycieli, w tym specjaliści: logopeda, rehabilitant ruchowy, pedagog specjalny. Praca edukacyjna prowadzona jest w oparciu o programy autorskie z wykorzystaniem metod aktywizujących.

 

Dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych min. z rytmiki oraz w warsztatach teatralnych i  plastycznych.

 

Pracę w zakresie edukacji europejskiej placówka prowadzi od 2007 roku. Przedszkole zrealizowało dwa projekty w ramach programu Comenius, odnosząc w nich znaczące sukcesy. Zajęło pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Comenius w Internecie 2009”, a zrealizowanny projekt otrzymał status przykładu dobrej praktyki.

 

W latach 2015-2017 zrealizowało projekt w ramach programu ERASMUS+ Partnerstwa Strategiczne Współpraca Szkół, KA2 pt. „Rozwój wczesnej edukacji małego dziecka kluczem do sukcesu w życiu”. Projekt realizowany był przez 7 przedszkoli i szkół z  Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Węgier, Turcji, Włoch i Polski.