image
hl1

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6.00 – 7.30             Przyprowadzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Konsultacje indywidualne z rodzicami.

 

7.30 – 8.45             Zabawy swobodne, spontaniczne, w tym zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne.

 

8.45 – 9.00             Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe.

 

9.00 – 9.30             Śniadanie

 

9.30 – 10.30           Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych.

 

10.30 – 11.30         Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, prowadzenie obserwacji, prace ogrodnicze, porządkowe, wycieczki, spacery. Zabawy swobodne.

 

11.30 – 12.00         Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe.

 

12.00 – 12.30         Obiad. Nabywanie umiejętności prawidłowego posługiwanie się sztućcami. Kulturalne spożywanie posiłku.

 

12.30 – 13.00         Relaksacja, muzykoterapia, terapia baśnią.

 

13.00 – 14.15         Zabawy na świeżym powietrzu, w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy według zainteresowań dzieci w sali.

 

14.15 – 14.30         Przygotowanie do podwieczorku.

 

14.30 – 15.00         Podwieczorek

 

15.00 – 16.30         Dowolna działalność dzieci zabawy w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i z deficytami. Kontakty indywidualne z rodzicami.