image
hl1

 

WSPÓŁPŁPRACA PRZEDSZKOLA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 

Przedszkole jako instytucja wychowawczo-dydaktyczna aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym w celu promocji i uatrakcyjnienia podejmowanych działań wychowawczych i edukacyjnych.

 

 1. Urząd Gminy Wręczyca Wielka
 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej
 3. Gminny Ośrodek Kultury
 4. Gminna Biblioteka Publiczna
 5. Ochotnicza Straż Pożarna
 6. Przedszkola i Szkoły z terenu Gminy Wręczyca Wielka
 7. Komisariat Policji
 8. Ośrodek Zdrowia
 9. Urząd Pocztowy
 10. Bank Spółdzielczy
 11. Parafia Św. Józefa we Wręczycy Wielkiej
 12. Stadion Klubu Sportowego „Sokół” Wręczyca Wielka